وکیل دعاوی حقوقی در کرج | 09379219890 - گروه وکلای البرز | موسسه حقوقی کرج
قوانین و مقرراتوکیل خانوادهوکیل دعاوی تجاریوکیل ملکی و ثبتی

وکیل دعاوی حقوقی در کرج

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در کرج کیست؟

امروزه قسمت بزرگی از دعاوی که در کشور مطرح است در زمینه حقوقی می باشد. دعاوی حقوقی ، دعاوی هستند که وقوع تعداد بسیاری از آن ها به علت عدم آگاهی و توجه خود شخص رخ می دهد و در بیشتر موارد نیز به زیان وی پایان می یابد و در صورتی که از دانش و تجربه ی وکیل دعاوی حقوقی در کرج استفاده شود وی می تواند از بسیاری از صدمات مالی و روانی پیشگیری کند.

بنابراین قبل از طرح دعوی نیز مشاوره با وکیل دعاوی حقوقی در کرج میتواند از وقوع بسیاری از پیش آمدها که ممکن است در جریان دادرسی به زیان شخص تمام شود، جلوگیری می کند.

گروه حقوقی وکلای البرز در این مقاله معرفی بهترین و متخصص ترین وکیل دعاوی حقوقی در کرج می پردازد، با ما همراه باشید.

 

وکیل دعاوی حقوقی در کرج
وکیل دعاوی حقوقی در کرج

انواع دعاوی حقوقی

دادخواست هاي مربوط به عقود و قراردادها :

 • تنظيم اسناد رسمي و تحويل مبيع
 • ابطال معاملات، دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال
 • صدور قرار تأمين خواسته در اموال غير منقول
 • خلع يد
 • قلع و قمع
 • مطالبه اجرت المثل ايام تصرف
 • مطالبه ديون و خسارات
 • دعاوي تقسيط
 • فسخ قراردادها
 • استرداد مورد معامله
 • اثبات مالكيت دادخواست تخليه
 • افزايش اجاره بها
 • مطالبه اجاره بها و …

دادخواست هاي مربوط به اسناد سجلي :

 • ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد با تاريخ تولد واقعي افراد و دعاوي تغيير نام و الزام اداره ثبت احوال به ثبت آن و…

 

وکیل دعاوی حقوقی در کرج
وکیل دعاوی حقوقی در کرج

دادخواست هاي مربوط به دعاوي خانوادگي :

 • استرداد هداياي نامزدی
 • مطالبه خسارات وارده ناشي از بر هم زدن نامزدي
 • دادخواست اجازه ازدواج به دليل خودداري پدر از اذن در ازدواج بدون دليل شرعی و قانونی
 • دادخواست ابطال عقد نكاح از طرف دختر و پسر به لحاظ وجود اكراه در عقد
 • اثبات زوجيت دائم و موقت از طرف مرد و زن
 • الزام زوج به ثبت واقعه نكاح دائم و موقت
 • بطلان عقد نكاح از طرف مرد و زن به لحاظ عدم ذكر مدت در عقد
 • مطالبه مهريه با اعمال حق حبس و اعسار از پرداخت هزينه دادرسی
 • صدور قرار تأمين عين خواسته
 • تقسيط مهريه
 • تمكين
 • تعيين تكليف از طرف زن
 • مطالبه نفقه معوقه با جلب نظر كارشناس و الزام زوج به پرداخت آن
 • الزام زوج به تهيه و تعيين منزل مستقل
 • منع اشتغال زوجه از طرف زوج
 • دعاوي طلاق از طرف زوج و طلاق توافقي
 • صدور گواهی عدم امكان سازش به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد
 • اجازه ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمكين زوجه
 • مجنون بودن زوجه
 • بيماريهاي صعب العلاج زوجه
 • محكوميت زوجه به حبس
 • اعتياد زوجه، ترک زندگی مشترک از طرف زوجه
 • عقيم بودن زوجه
 • غايب مفقود الاثر بودن زوجه
 • فسخ نكاح به لحاظ جنون زوج و ابتلا به عيوبی كه قانون شمرده است
 • تخلف زوج از شرط صفت و تدليس و تدليس در امر ازدواج به لحاظ باکره نبودن زوجه
 • ابطال طلاق
 • الزام زوج به بذل مدت در عقد موقت
 • الزام زوج به ثبت واقعه رجوع
 • مطالبه اجرت المثل كارهای انجام شده در طول زندگي مشترک
 • استرداد طفل از طرف پدر و مادر
 • الزام به تحويل فرند مشترک و صدور حكم حضانت طفل
 • دعاوي سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک و تعيين حضانت او براي پدر و مادر به لحاظ اعتياد
 • اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
 • ابتلا به بيماري هاي روانی
 • تكدی گری
 • تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
 • اعتياد به مشروبات الكلی
 • دادخواست ملاقات فرزند مشترک با تعيين اوقات ملاقات و زمان و مكان از طرف پدر و مادر
 • استرداد جهيزيه
 • تعيين نفقه فرزند مشترک و ….

دادخواست هاي مربوط به دعاوي تجاري :

 • انحلال شركت سهامی عام و خاص به لحاظ كم بودن سرمايه شركت از حداقل ميزان مندرج در قانون
 • عزل مدير شركت به لحاظ ورشكسته بودن
 • خيانت در امانت
 • محكوميت به اختلاس
 • كلاهبرداری
 • مطالبه ديون شركت سهامی از مديران
 • انحلال شركت هاي مختلط سهامی
 • مختطط غير سهامی
 • شركت با مسؤوليت محدود
 • شركت نسبی به لحاظ متوقف شدن فعاليت هاي شركت
 • عدم تشكيل مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب سال مالی شركت و…

 

وکیل دعاوی حقوقی در کرج
وکیل دعاوی حقوقی در کرج

دادخواست هاي مربوط به دعاوي طاري :

 • ورود ثالث در مرحله بدوي و تجديد نظر
 • دعاوي تقابل و …

دادخواست های مربوط به امور حسبی :

 • صدور حكم حجر
 • حكم رشد از طرف دختر و پسر
 • مهر و موم تركه متوفی
 • تقسيم تركه
 • حصر وراثت و …

دادخواست های مربوط به ديوان عدالت اداری :

 

وکیل دعاوی حقوقی در کرج
وکیل دعاوی حقوقی در کرج

نحوه رسیدگی به دعاوی حقوقی توسط وکیل کرج

 • دعاوی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 • دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع می‌شود و بایستی خواسته به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که دیگر برای ثبت دادخواست شکوائیه احتیاج به مراجعه حضوری به دادگستری نیست. بلکه پس از تنظیم صحیح و قانونی آن توسط وکلای گروه حقوقی البرز، موضوع توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری می‌شود. حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارجاع می‌شود و گرنه به محاکم حقوقی ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 • پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.
 • مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.
 • پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز است، می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظرخواهی نمایند.
 • چنانچه حکم دادگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.

 

 

چند نکته در خصوص دعاوی حقوقی

 1. مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.
 2. بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.
 3. در خصوص احکام قطعی اگر خلاف شرع مقدس و قانون باشد، ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی است.
 4. بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم با تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و سپری شدن مهلت ده روز، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

 

وکیل دعاوی حقوقی در کرج
وکیل دعاوی حقوقی در کرج

تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی چیست؟

در پرونده های حقوقی اشخاص پرونده‌هایی را دنبال می‌کنند که به حقوق اشخاص و جبران کردن خسارت‌هایی در پیوند با آن مربوط است. این گونه از حق و حقوق معمولا در قانون مدنی وجود دارد که به گروه دارایی‌ها و اشخاص بخش‌بندی شده اند. اما دعاوی کیفری پرونده‌هایی هستند که در پی واقع شدن جرم مطرح می‌شوند و شاکی از دادگاه درخواست مجازات شدن مجرم را دارد. پیش از مطرح کردن دعاوی کیفری نیاز است که با بهره‌گیری از وکیل کیفری و آشنا به حقوق جزا بدانیم چه چیزی جرم به حساب می‌آید؛ زیرا چیزی که در قانون جرم انگاشته نشده است قابل شکایت نیست.

 

 

گروه حقوقی وکلای البرز / وکیل دعاوی حقوقی در کرج

گروه حقوقی وکلای البرز با بیش از ده سال سابقه درخشان در زمینه دعاوی حقوقی ، آماده خدمت رسانی و حمایت از شما هموطنان عزیز می باشد.در صورت تمایل به مشاوره و راهنمایی با وکلای متخصص ما کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
با ما تماس بگیرید