آنچه که در مورد ترنس ها باید بدانیم - گروه وکلای البرز | موسسه حقوقی کرج
وکیل خانواده

آنچه که در مورد ترنس ها باید بدانیم

ترنس

آنچه که در مورد ترنس ها باید بدانیم – شاید بسیاری از شما  واژه‌هایی مانند «ترنس»، «تراجنسی»، «ترنسکشوال»، «تی‌اس» و «ترنسکچوال» را شنیده اید ویا اینکه از نزدیک با اینگونه افراد برخورد داشته اید.

بدلیل وضعیت فرهنگی کشورمان و با توجه به تابو بودن بسیاری از مسائل ، اکثرمردم درک صحیح و درستی از افراد ترنس، ویژگی‌ها، روحیات، خلقیات، عادت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها با مردم عادی ندارند و حتی ممکن است آنان را با همجنس‌گرایان اشتباه بگیرند.

  • برای گرفتن وقت مشاوره از وکیل تماس بگیرید

آنچه که باید در مورد ترنس ها باید بدانیم
آنچه که در مورد ترنس ها باید بدانیم

 

در این مقاله می خواهیم بصورت  خیلی ساده و کوتاه به تعریف و درک صحیحی از ترنس ها ،ویژگی آنها و تفاوت آنان با سایر منحرفین جنسی بپردازیم.

در این مقاله ما افراد را از لحاظ جنسی (جسمی و روانی) به 4 دسته تقسیم می کنیم و ویژگی هر یک را بطور جداگانه شرح می دهیم.


1-ترنس ها


2- هرمافرودیسم


3- هم جنس گرایان


4- افراد سالم


 Transsexual  -1 ترنس ها چه کسانی هستند؟(ترنسکچوال یا تی‌اس و یا ترنسکشوال)

بطور کلی همه افراد دارای دو بعد هستند: جسمی و روحی و روانی

افراد ترنس افرادی هستند که  ویژگی‌های جسمانی متفاوتی با ویژگی‌های روانی خود دارند. و به دو شکل این ویژگی ها بروز می دهند:

 

الف-اگر پسری دارای روان دخترانه باشد یا به زبان دیگر، روان و شخصیت دختری در کالبدجسمی پسرانه محصور شده باشد ،ترنس مرد ، یاترامرد ویا FTM می باشد

ب– برعکس، اگر فردی از نظر فکری و روانی پسر باشد ولی در کالبد جسمی دخترانه محصور شده باشد، ترنس زن یا MTF  می باشد.

2-هرمافرودیسم ها یا دوجنسی ها

هرمافرودیسم ها یا دوجنسی ها ، کسانی هستند که دارای  نوعی اختلال و اشکال در آناتومیک بدن خود هستند.

به عبارت دیگر در بدن افراد هرمافرودیسم ، اندامهای جنسی هر دو جنس مونث و مذکر وجود دارد. مثلاً ممکن است دستگاه خارجی تناسلی شخص، مردانه باشد اما ارگان های زنانه مثل رحم و تخمدان نیز در بدن او به شکل ناقص وجود داشته باشد.

3- هم جنس گرایان یا هم جنس بازان

همجنس‌گراها دارای ویژگی‌های جسمانی و روانی یکسانی هستند ولی گرایش‌های جنسی شدیدی به همجنس  خود دارند.

به عبارت دیگر یک مرد همجنس‌گرا به طور کامل از نظر فیزیکی و ظاهری و روانی و روحی یک مرد است ولی میل شدیدی به داشتن ارتباط جنسی با مردها دارد.

4- افراد سالم

این افراد هم از لحاظ کالبد جسمی و هم روحی و روانی به یک جنس مذکر و یا مونث تعلق داشته و گرایش و میل جنسی آنها نیز بطور طبیعی به جنس مخالف خودشان است.

برای گرفتن مشاوره از وکیل کلیک کنید

مقایسه افراد ترنس با هرمافردیسم وهم جنس گرا وچگونگی تشخیص آنها از یکدیگر

افراد هرمافرودیسم  یا دوجنسی از حیث ارگانیسم بدنی دچار نوعی ابهام جنسیتی هستند و نمی دانند که زن هستند و یا مرد. دوجنسی ها معمولاً عقیم هم هستند. اما ترانس ها کاملاً متفاوت از هرمافرودیسم ها هستند.

سلامت فیزولوژیک

فرد مبتلا به ترانس سکسوالیسم، در ساختمان بدنش هیچ اشکالی وجود ندارد.

هرمافرودیت ها در ساختمان بدنشان اختلال وجود دارد اما ترانس سکسوالیست ها از حیث ساختمان بدنی، کاملاً مرد و یا کاملاً زن هستند.

اندام های جنسی خارجی و درونی آنها کاملاً مردانه و یا کاملاً زنانه است.

(منظور از اندام های جنسی درونی، رحم و تخمدان و هورمون های زنانه در زنان و هورمون های مردانه در مردان است)

رویش پستان در زنان و تجمع چربی در نواحی لگن و باسن و نازک شدن صدا در زنان و رویش ریش و سبیل و خشن شدن صدا در مردان، محصول همین هورمون های زنانه و مردانه هستند که در ترانس سکسوالیست ها، به طور طبیعی وجود دارند.

بنابراین ترانس سکسوالیست ها یا تی اس ها، به لحاظ ظاهری و فیزیکی هیچ مشکلی ندارند.

به لحاظ ژنتیک هم مشکلی ندارند. یعنی یک زن تی اس، کروموزوم های جنسی xx دارد و از این حیث کاملاً طبیعی است.

اختلال تی اس ها

اختلال تی اس ها، اختلال در احساسات و هیجانات و تمایلات آنهاست.

یعنی فردی که به لحاظ ژنتیک و ظاهر فیزیکی زن است، احساسات و تمایلات و رفتارهایش مردانه است و درباره خودش معتقد است که باید مرد می شد.

یعنی احساس می کند که تمایلات و احساسات و روحیات مردانه اش در یک قفس زنانه گیر افتاده است.

مثل مردها رفتار می کند و حتی پس از رسیدن به سن بلوغ، تمایلات جنسی شان هم مثل جنس مخالفشان است.

و یا برعکس، شخصی که به لحاظ فیزیکی مرد است ولی احساسات زنانه دارد، احساس می کند در قفسی مردانه گرفتار شده است.

نباید یک ترنس را همجنس‌گرا بدانید

شما نباید یک ترنس را همجنس‌گرا بدانید.

زیرا همجنس‌گراها دارای ویژگی‌های جسمانی و روانی یکسانی هستند ولی گرایش‌های همجنسی شدیدی به جنس هم‌نوع خود دارند.

 

پرسش های حقوقی شما … بیشتر بخوانید

تفاوت همجنسگرایان با ترنسکشوال ها

تفاوت بزرگ  این دو گروه

همجنسگرایان، احساس خجالت و شرمندگی از رفتار خود دارند ولی تراجنسی‌ها شدیدا” معتقدند که به گروه جنسی مخالف خود (از نظر جسمی) تعلق دارند.

میل شدید ترنسشکشوال ها به جراحی

یکی دیگر از علامت های بزرگ ترنسکشوال ‌ها تی اس ها ، میل شدید به عمل جراحی و تغییر جنسیت است تا به گروهی که تعلق دارند افزوده شوند.

یک همجنسگرای مثلاً مرد، با آگاهی ازجنسیت مذکر خودش، باز گرایش دارد که با جنس مذکر رابطه جنسی داشته باشد.

یعنی خودش را مرد می داند و به مردان نیز تمایل جنسی دارد!

اما یک مرد مبتلا به “اختلال هویت جنسی” (ترانس سکسوالیسم)، تمایلات زنانه دارد و خودش را زن می داند.

گرایش ها و رفتار هایش زنانه است و اصرار زیادی هم دارد که حتی شکل ظاهری بدنش را زنانه کند.

اما یک همجنسگرا هیچ وقت نمی خواهد عمل جراحی کند و تغییر جنسیت دهد.

اختلال روانی ترنسکشوال ها

ترنس ها در واقع دارای اختلات روانی هستند لیکن شدت این اختلالات به حدی نیست که فرد را غیرطبیعی و مبتلا به رفتارهای عجیب و غریب سازد ودر نگاه اول شاید متوجه آن نشوید.

آنچه که باید در مورد ترنس ها باید بدانیم
آنچه که در مورد ترنس ها باید بدانیم

نحوه شناسایی ترنس ها:

قضاوت ممنوع

آنچه حائز اهمیت است این است که تشخیص ترنس‌ها و یا ترنس سکشوال‌ها به راحتی میسر نیست و نمی‌ توان با مشاهده چند نشانه ظاهری یا یک گرایش و میل جنسی سریعا قضاوت کرد.

اگر پسری به ظاهر خود تیپ دخترانه داده است را نمی‌توان سریعا گفت ترنس و اگر دختری پوشش پسرانه دارد یا صدای کلفت و رفتاری مردانه از خود بروز می‌دهد را نباید ترنس سکشوال‌ دانست.

ممکن است برخی از والدین در سال های کودکی، رفتارهای متفاوت فرزند مبتلایشان را تشویق هم بکنند؛ چرا که رفتارهای او برای آنها جالب و بامزه است.

اما وقتی که به سنین بالا می رسند(مقاطع دبیرستان و دانشگاه) و عملا”وارد جامعه می شوند، به تدریج پدر و مادرش به برخی از حالت های آشکار نشده اش پی می برند و به رفتارهای او معترض می شوند. بیشتر آنها نگران می شوند که مبادا فرزندشان انحراف جنسی پیدا کرده باشد

بیشتر خانواده ها، این بچه ها را مورد شماتت قرار داده و ضمن مقابله  ، متاسفانه طردشان می کنند.

تشخیص قطعی

برای تشخیص قطعی اینکه فردی ترنس می باشد، افراد باید حداقل یک دوره ۶ ماهه را زیر نظر روان‌شناسان طی نموده و آزمایش های مختلفی بر روی آنها انجام شود.

گاها در اندام تناسلی آن‌ها نشانه‌هایی وجود دارد یا شکل هیپوفیز مغزی آن‌ها متفاوت است ولی مردم عادی نمی‌توانند این نشانه‌ها را شناخته و براساس آن تصمیم‌گیری کنند.

مشکلات فرهنگی و احکام فقهی در مورد ترنس هاقبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و برای اولین بار فردی به نام فریدون پورملک آرا، در پاریس نزد امام خمینی(ره) رفت و مشکل اختلال هویت جنسی اش را با امام در میان می گذارد . ایشان بعد از انقلاب، مجوز جراحی تغییر جنسیت را از امام خمینی(ره) دریافت کرد.

حضرت امام(ره) فتوا دادند

تغییر جنسیت با نظر متخصص ماهر، شرعاً بلااشکال است.

پس از فتوای امام، فریدون پورملک آرا، به تایلند رفت و تن به جراحی تغییر جنسیت داد و زن شد و با نام مریم پورملک آرا، به زندگی اش ادامه داد و در فروردین ماه امسال، در سن 61 سالگی، درگذشت.

او در تمام مدت زندگی اش به عنوان یک زن، به شدت پیگیر مشکلات تی اس ها بود و انجمنی هم برای حمایت از این افراد ایجاد کرد تا کسانی که قابل درمانند، درمان شوند و افرادی هم که چاره ای جز عمل جراحی ندارند، اقدامات قانونی لازم برای عمل جراحی تغییر جنسیت آنها انجام شود.

 

جذب وکیل پایه یک دادگستری
جذب وکیل پایه یک دادگستری

مجوز قانونی تغییر جنسیت

البته مجوز قانونی این کار، بر اساس فتاوای شرعی، توسط  قضات دادگاه وپس از اخذ نظریه پزشکی قانونی صادر می شود.

افرادی هم که اختلال هویت جنسی ندارند ولی احساس می کنند که باید جنسیتشان تغییر یابد، یعنی فرم های دیگری از این گرایش روانی را دارند که مصداق این بیماری نیست، مجوز تغییر جنیست  را دریافت نمی کنند.

سرنوشت ترنس هایی که به پزشکی قانونی مرجعه می نمایند چه می شود؟

افراد مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی، توسط چند متخصص روانپزشکی و نیز متخصصان پزشکی قانونی و در صورت لزوم متخصصان دیگر، مثل متخصصان زنان و متخصصان جراحی، معاینه می شوند.

گذراندن دوره های روانکاوی

این افراد دوره های روانکاوی را پشت سر می گذارند و اگر قادر به تثبیت جنسیت واقعی خودشان باشند، اقدامات لازم برای بهبودشان بدون عمل جراحی دنبال می شود و کسانی که دیگر چاره ای جز عمل جراحی ندارند، به کمیسیون مربوطه در سازمان پزشکی قانونی معرفی می شوند.

آماده سازی روانی بعد از عمل جراحی

آماده سازی روانی این افراد و نیز خانواده هایشان برای پذیرش جنسیت جدید پس از جراحی تغییر جنسیت، یکی از اقدامات سازمان پزشکی قانونی است. بعضی از خانواده ها، به خوبی با جنسیت جدید فرزندشان کنار می آیند و بعضی ها هم نه؛ یعنی بچه هایشان را طرد کرده اند.

در برخی از موارد تمایل به تغییر جنیست در این افراد، ناشی از اختلا ل هویت جنسی آنها نیست بلکه از علل دیگری نشات می گیرد.

اختلال شخصیت

ممکن است انواعی از اختلالات شخصیتی، افسردگی و یا روان پریشی، علت این گرایش آنها باشد. این حالات با روان درمانی و داروهای روانپزشکی قابل درمان اند. خیلی از این افراد پس از درمان توانسته اند به طور طبیعی به زندگی شان ادامه دهند.

به هر حال هر کسی که گرایش به تغییر جنسیت خود داشته باشد، لزوماً اختلال هویت جنسی ندارد.به هر حال وظیفه تفکیک این افراد و تشخیص بیماران واقعی در میان آنها، برعهده روانپزشکان و روانشناسان پزشکی قانونی است.

نتیجه جراحی تغییر جنسیت تی اس ها

موفقیت این جراحی ها، نسبی است. بعضی ها از عمل جراحی شان راضی بوده و پس از جراحی، زندگی تقریباً مناسبی دارند.

اما باید این واقعیت را در نظر گرفت که در هر صورت، این افراد پس از عمل جراحی، به یک زن یا مرد کامل و بدون نقص تبدیل نمی شوند.

دارودرمانی پس از جراحی

ترنس ها پس از جراحی، عقیم و نازا هستند و در تمام عمرشان باید از داروهای هورمونی استفاده کنند و طبعاً بعضی برخی از عوارض مصرف این داورها، دامن گیرشان می شود.

نکته:

هورمون ها موجب تقویت صفات ثانوی می شود مثلاً هورمون های زنانه موجب زنانه تر شدن ظاهر فرد می شود. لیکن توانایی بارور شدن را ندارند. و مردان نیز توانایی بارور کردن را ندارند.

ازدواج ترنس ها

متاسفانه اکثر ترنس ها بعد از انجام عمل جراحی ازدواج موفقی هم نداشته اند.

 

آنچه که باید در مورد ترنس ها باید بدانیم
آنچه که در مورد ترنس ها باید بدانیم

روال قانونی تغییر جنسیت  ترنس ها

افراد ترنس برای اینکه موفق به انجام عمل تغییر جنسیت شوند  می بایست مسیر زیر را طی نمایند:

  1. 1 – مراجعه به روانپزشک معتبر و دارای صلاحیت

  2. 2 – گذراندن دوران روان درمانی

  3. 3 – دریافت تاییدیه مبنی بر ترنس بودن از روانپزشک

  4. 4 – انجام آزمایش‌های تشخیص سطح هورمون و کاریوتایپ برای اطمینان از اینکه فرد دچار اختلال هورمونی یا کروموزومی نیست.

  5. 5 – مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست تغییر جنس

  6. 6 – ارجاع فرد تراجنسی از دادگاه به پزشکی قانونی برای تاییدیه مدارک پزشکی

  7. 7 – تایید پزشکی قانونی و ارجاع به قاضی

  8. 8 – دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر جنس

ملاحظه :

گاهی اوقات این افراد ابتدا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست تغییر جنسیت را ارئه می نمایند که در هر صورت دادگاه این افراد را به پزشکی قانونی معرفی نموده  و پزشکی قانونی نیز برابر روال بالا اقدام لازم را انجام داده و نتیجه را به مرجع قضایی (قاضی دادگاه)اعلام می کند.

در صورت داشتن هرگونه سوال با کارشناسان ما در گروه وکلای البرز تماس بگیرید

 

مقالات پیشین

فوت همسر و سرنوشت مهریه

حق مسکن در ازدواج

خیانت در امانت چیست؟

حضانت بدون طلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
با ما تماس بگیرید