آنچه که درباره جرم سرقت باید بدانیم - گروه وکلای البرز | موسسه حقوقی کرج
وکیل جرائم و مجازاتهاوکیل سرقت

آنچه که درباره جرم سرقت باید بدانیم

جرم سرقت 

آنچه که درباره جرم سرقت باید بدانیم – یکی از شایع‌ترین جرائم جامعه بشری از دیرباز سرقت اموال آنان توسط سارقین بوده است.

شاید در گذشته سرقت به صورت کاملاً ابتدایی انجام می شده

لیکن در حال حاضر شیوه های آن روز به روز پیچیده‌تر شده است.

آنچه که محرز است

به دلیل وجود بی عدالتی در جوامع بشری و فاصله طبقاتی ناشی از آن ، همواره سارقین در کمین بودند تا اموال قربانیان خود را به سرقت ببرند و متاسفانه مجازات‌های پیش‌بینی شده نیز نتوانسته از میزان آن بکاهد.

در این مقاله ما سعی خواهیم نمود تا خوانندگان محترم را با سرقت، شرایط وقوع آن ،انواع سرقت و میزان مجازات های پیش بینی شده آشنا نماییم.

 تعریف سرقت:

واژه سرقت از ریشه «سَرَقَ» به معنی دزدیدن است .

با توجه به ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از

«ربودن مال دیگری به طور پنهانی» .

البته این تعریف نیز  تعریف ناقصی می باشد زیرا این تعریف مربوب به سرقت های حدی است.

چنانچه در تعریف فوق به جای عبارت «پنهانی» از واژه «متقلبانه» استفاده شود  می تواند سرقت‌های حدی و تعزیری را نیز دربر گیرد .

با توجه به اینکه مال غیرمنقول قابل سرقت کردن نیست اگر بخواهیم تعریف کامل‌تری از سرقت را بیان کنیم آن این است که

سرقت یعنی «ربودن مال منقول به دیگری به طور متقلبانه »

جرم سرقت
جرم سرقت

با ما در ارتباط باشید

شرایط تحقق جرم سرقت :

۱ -ربایش مال :

البته باید توجه داشت که این ربایش فقط به معنی جدا کردن مال از مالک آن نیست زیرا در این صورت در کلاهبرداری و یا خیانت در امانت نیز مال فرد از دست او خارج می شود لیکن هیچگاه با آنها سرقت گفته نمی شود.


۲– مال محسوب شدن جنس ربوده شده :

یعنی این که جنس ربوده شده در عرف دارای ارزش اقتصادی باشد.


3- مال برای دیگری باشد یا به عبارت دیگر تعلق به غیر داشته باشد:

یعنی اینکه اگر کسی مال خود را به امانت به دست کسی سپرده باشد و بعد همان ما را بردارد چون آن جنس مال خودش بوده فلذا سرقت محسوب نمی گردد.


4- پنهان بودن ربایش :

البته این شرط فقط مختص به سرقت های حدی می باشد و در سرقت های تعزیری پنهان بودن سرقت جزء شروع آن محسوب نمی گردد.


 انواع سرقت:

1-سرقت حدی:

سرقت حدی سرقتی است که شرع مقدس اسلام قبلاً برای آن میزان مجازات را مشخص نموده و نظر و رای دادگاه و محاکم قضایی فقط می بایست در محدوده آن چه که شارع قبلاً تعیین نموده ، باشد.

شرایط سرقت حدی:

سرقت حدی دارای شرایط چهارده گانه ای می باشد که در زیر به همه آنها اشاره خواهیم کرد.

 • 1 – شیء ربوده شده شرعا” مالیت داشته باشد (مثلا درسرقت مشروبات الکلی ، بدلیل اینکه در شرع اسلام مال محسوب نمی شود سرقتش هم حدی نیست و اصلا مصداق سرقت را ندارد مگر اینکه مربوط به سایر اقلیت های مذهبی باشد)

 • 2 – مال مسروق در حرز باشد( حرز یعنی مکان مناسبی که عرفأ مال در آن از دستبرد محفوظ می ماندمانند گاو صندوق)

 • 3 – سارق هتک حرز کند (هتک حرز یعنی از بین بردن محل نگهداری مال مانند باز کردن یا شکستن قفل)

نکته: هتک حرز فقط شکستن نیست ممکن است با بالا رفتن بازکردن و…باشد


پرسش‌های حقوقی شما

 


 • 4 – شخص سارق مال را از حرز خارج کند.
 • نکته: چنانچه بعد از هتک حرز ، خود سارق مال را از آنجا خارج ننماید سرقت حدی محسوب نمی گردد.
 • برای مثال در صورتی که شخصی قفل گاو صندوقی را باز کند و شخص دیگری مال را از گاو صندوق بردارد ،سرقت حدی محسوب نمی شود
 • زیرا بر اساس این شرط برای شکل گرفتن سرقت حدی ، سارق خودش باید هتک حرز کند و خودش باید مال را از حرز خارج کند .

 • 5 – هتک حرز و سرقت هر دو باهم مخفیانه باشد
 • (مثلا اگر شخص با ماشین به دیوار بزند و آنرا بشکند و از آن مالی بردارد سرقت حدی نیست زیرا هتک حرز مخفیانه نیست )
 • نکته: اینکه در شرط سرقت حدی گفته شده می بایست مخفیانه باشد، مخفیانه بودن به این نیست که سرقت حتما در شب باشد

 • 6  -سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
 • نکته: اگر فرزند مال پدر را بدزدد سرقت حدی است

 • 7 – ارزش مال دزدیده شده در زمان خروج مال از حرز می بایست معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

نکته: مقدار ۵/۴ نخود طلا باید در یک بار سرقت  ویا در یک روز انجام شود.

اگر سارقی نصف این مقدار را از حرز خارج کند و دوباره در همان روزبرگردد و نصف دیگر را هم خارج کند سرقت حدی است.

لیکن اگر نصف این مقدار را یک روز و نصف دیگر را در روز یا روز های  بعد خارج کند مرتکب دو جرم سرقت تعزیری شده است.


 • 8 – مال نباید از اموال دولتی عمومی وقف عام یا وقف بر جهات عامه باشد

 • 9 – سرقت در زمان قحطی نباشد.
 • نکته: در مورد سرقت در زمان قحطی مقداروخصوصیت مال مهم نیست.
 • مثلااگر در زمان قحطی غذا ،طلا سرقت کند باز مشمول عنوان سرقت حدی نمی شود

 • 10 – صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند

 • 11 – صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق رانبخشد

 • 12 – مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد
 • (مثلا اگر سارق قبل اینکه سرقت حدی اثبات شود مال را به دست مالک بدهد حدی نیست) (مال حتما باید تحت ید مالک قرار بگیرد یعنی به دست او برسد مثلا اگر سارق مال را دوباره به حرز برگرداند نه به دست مالکء سرقت حدی است.)

 • 13 – مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
 • (مثلا دزدی که اموالی را از پدرش دزدیده، لیکن قبل ازاثبات جرم ،پدرش فوت کند و اموال طبق قانون ارث به فرزندش تعلق داشته باشد که در این صورت سرقت نیست)

 • 14 – مال مسروق خودش جزء اموالی نباشد که قبلا سرقت یا غصب شده است .

 • بیشتر بخوانید 

فروش هویت دیجیتال بر پایه سرقت داده ها و اطلاعات

فروش هویت دیجیتال بر پایه سرقت داده ها و اطلاعات

سرقت اطلاعات بانکی از طریق واتس اپ | وکیل سایبری


مجازات و کیفر مشخص شده سرقت حدی

الف) بار اول:

قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتها.به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند

ب) بار دوم:

قطع پای چپ سارق از پایین برامدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ) بار سوم:

حبس ابد

ت) بار چهارم:

اعدام هرچند سارق در زندان باشد.

راه های اثبات سرقت حدی چیست؟

 • 1 – دو مرتبه اقرار
 • با یک بار اقرار فرد موظف به استرداد مال است اما حد بر وی جاری نمی شود

 • 2 – شهادت دو مرد عادل

 • 3 – علم قاضی

 • 4 – سرقت با سوگند نفی یا اثبات نمی شود.

 2- سرقت تعزیری :

سرقت تعزیری، سرقتی است که  تمام شرایط سرقت حدی را ندارد ودارای مصادیق خاصی است و مجازات پیش‌بینی شده برای آن نیز مجازات تعزیری است.

سرقت تعزیری شامل دو نوع سرقت ساده و مشاهدة می‌باشد.


الف-سرقت تعزیری ساده

ماده قانونی سرقت تعزیری ساده ، ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مجازات بوده و میزان مجازات آن حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.


ب-سرقت تعزیری مشدد


سرقت مشدد (سرقت های خاص)دارای انواع مختلفی می باشد:

 1. 1 – سرقت مقرون به آزار یاتهدید

 2. 2 – سرقت مسلحانه گروهی در شب

 3. 3 – سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

 4. 4 – سرقت مسلحانه از منزل

 5. 5 – سرقت از بانک ها وصرافی ها

 6. 6 – سرقت آثار فرهنگی

 7. 7 – سرقت آب، برق، گاز، تلفن

 8. 8 – سرقت از مناطق حادثه زده

 9.  
  جذب وکیل پایه یک دادگستری
  جذب وکیل پایه یک دادگستری

 1-سرقت مشدد مقرون به آزار و تهدید دارای شرایط زیر است:

 • در اثبات شرایط این نوع از سرقت میزان شدت آزار شرط نیست و وارد نمودن حتی یک صدمه جزئی مثل هول دادن هم مصداق آزار محسوب می گردد.
 • آزار الزاما” نبایستی منجر به جراحت شود و هر عمل اذیت کننده ای مصداق آزار است

 • نکته :

 • آزار و اذیت می بایست در زمان انجام سرقت باشد نه قبل آن ونه بعد از آن –
 • مثلا اگر سارقی مالی را بدزدد و بعد کسی را اذیت کند مشمول این ماده نمی شود.
 • در سرقت مشدد مقرون به آزار و تهدید حتما لازم نیست به شخص صاحب مال آزار وارد شود

 • و چنانچه اشخاص دیگری در محل سرقت باشند ومورد آزار قرار گیرند مصداق سرقت مشدد همراه با آزار است.

 

جرم کلاهبرداری و شیوه های انجام آن … بیشتر بخوانید

 

مجازات سرقت مقرون به آزار:

بر اساس ماده۶۵۲ کتاب پنجم قانون تعزیرات هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد،به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی واقع شود علاوه بر مجازات جرح به  حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب و مجازات آن

طبق ماده  ۶۵۴ قانون تعزیرات هرگاه سرقت در شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنها حامل سلاح مخفی یا ظاهر باشد در صورتیکه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد.

ملاحظات:

الف-منظور سلاح در این ماده هر گونه سلاح سرد یا گرم پر یا خالی است لیکن سلاح تقلبی سلاح محسوب نمیشود.

ب- چنانچه سارق یا سارقینی بدون سلاح وارد منزل شوند اما از آشپزخانه مالک چاقویی را برداشته و با آن ساکنان را تهدید کنند مصداق سرقت مسلحانه است.

3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:

بر اساس ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات هرگاه سرقت مشمول حد نباشد لیکن مقرون به تمام پنج شرط زیر باشد مرتکب به حبس از پنج تا بیست سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.

شرایط تحقق سرقت مقرون به پنج  شرط مشدد:

 • 1 – سرقت در شب واقع شود

 • 2 – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند

 • 3  -یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند

 • 4 – از دیوار بالا رفته حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده باشند یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خودرا مامورین دولتی قلمداد کرده یا در

 • 5 – جاییکه محل سکنی است یا توابع ان سرقت کرده باشند

 • 6 – سارق ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

4-سرقت از بانک ها وصرافی ها

طبق ماده واحده قانون

تشدید مجازات سرقت مسلحانه سرقت از مکانی که محل نگهداری پول و اشیا گرانبها است جرم انگاری شده است.

 

مشارکت در جرم قتل به چه معناست … بیشتر بخوانید 

خصوصیات و مصادیق سرقت ازبانک ها یا صرافی ها:

الف-دو یا چند نفر باشند

ب-با اجتماع و طرح قبلی سرقت کنند

ج-حامل سلاح باشند ولو یک نفر

میزان مجازات سرقت از بانک یا صندوق امانات بانک ها

میزان مجازات بستگی به نتایج زیردارد :

-در صورت وقوع سرقت به حبس ابد

-در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم میشوند

-در صورت عدم وقوع هیچکدام از نتایج بالا به حبس از ده تا ۱۵ سال و در صورتیکه اراده مرتکبین در عدم تحقق سرقت نقش داشته باشد مجازات هریک دو الی پنج سال حبس است.

آنچه که درباره جرم سرقت باید بدانیم
آنچه که درباره جرم سرقت باید بدانیم

 5-سرقت از موزه یا اماکن فرهنگی:

طبق ماده ۵۵۹ تعزیرات

هرکس اشیا و لوازم و مصالح و قطعات آثار تاریخی فرهنگی از موزه ها نمایشگاه ها  یا سایر اماکنی که تحت حفاظت و نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیا مذکور را بخرد یا پنهان کند در صورتیکه حدی نباشد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد

مصادیق و ویژگی ها ی سرقت از موزه ها یا اماکن فرهنگی:

الف -مکانی که از آنجا سرقت می شود حتما باید مورد حفاظت دولت باشد

ب-حفاظت دولت ازین مکان باید به عنوان حفاظت از یک مکان فرهنگی اعمال گردد وگرنه که دولت بر همه مکان ها نظارت دارد

6-سرقت از مناطق حادثه دیده:

بر اساس ماده ۶۵۸ تعزیرات

هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف صورت گیرد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال وتا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

مثل سرقت از چادر های مناطق زلزله زده بم و سیل گلستان

برخی ملاحظات مهم:

الف-منظور از محل تصادف فقط سرقت از ماشین های آسیب دیده است نه هر کسی که آنجا حضور دارد.

ب-سرقت در مناطق زلزله زده عام است و حتی سرقت از خانه هایی را که سالم مانده است همشامل می شود.

7-سرقت آب، برق، گاز، تلفن و جریمه عدم پرداخت حق انشعاب

هرکس بدون پرداخت حق انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز از اب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

اقدامات لازم پس از سرقت خودرو … بیشتر بخوانید

راهزن کیست؟راهزنی یعنی چه؟ قطع طریق یعنی چه

راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح میبرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها می شوند محاربند و به مجازات محارب یعنی یکی از چهار مورد زیر محکوم می شوند:

 1. 1 – اعدام

 2. 2 – صلب

 3. 3 – قطع دست راست و پای چپ

 4. 4 – نفی بلد (تبعید)

برخی ملاحظات:

 • 1 – برای ترساندن مردم حتما باید سلاح را نشان داد ولی پر یا خالی بودن آن موضوعیت ندارد
 • 2 – آنچه که مهم است سلب امنیت مردم است و انجام سرقت شرط نیست .
 • 3 – مکان این جرم حتما شوارع(راهها- جاده ها- خیابان –کوچه و معابر عمومی) است
 • 4 – ذکر راهزنان سارقان قاچاقچیان به طور جمع به معنی این نیست که حتما باید چند نفر باشند.حتی یک راهزن یا سارق نیز مشمول ماده است
 • برای مشاوره با وکیل کلیک کنید

 

نوشته های پیشین

جرم کلاهبرداری وشیوه های انجام آن

چگونه می‌توان سهم مشاع شرکا را تقسیم کرد؟

نحوه تشخیص اصالت سند تک برگ

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
با ما تماس بگیرید